Yhteinen Pälkäne 2

Yhteinen Pälkäne 2 -hankkeessa on kaksi toisiinsa kytkeytyvää osa-aluetta: Kolmas ja neljäs sektori Pälkäneen voimavarana sekä Kylien Pälkäne. Hanke parantaa Pälkäneen brändiä ja lisää kaikkien asukkaiden ja kausiasukkaiden yhteisöllisyyttä. Reilussa kahdessa vuodessa on tarkoitus muun muassa tehdä useita Älykäs kylä -strategioita, luoda vapaaehtoistoimintaan osallistumista helpottava peruskurssi sekä sujuvoittaa yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa laajaan käyttöön tuotavalla mobiilisovelluksella.

Yhteinen Pälkäne 2 -hanke on käynnistynyt lokakuussa 2023. Hankkeen rahoittajina ovat Luopioisten Säästöpankkisäätiö ja Leader Pirkan Helmi ry.

 

Hanke perustuu yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen

Hankkeen tavoitteena on, että

 • Pälkäneen yhdistykset osaavat tarvittaessa yhdistää voimavaransa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen ja tämän ansioista yhdistysten merkitys alueen voimavarana ja ihmisten hyvän elämän keskeisenä tekijänä on kasvanut
 • Yhteishenki ja kokemus alueen ilmapiiristä ovat parantuneet, Pälkäneellä on hyvä me-henki
 • Pälkäneellä on kuntalaisille tuttu ja aktiivisesti käytetty sovellus, joka sujuvoittaa merkittävästi yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa sekä helpottaa siihen osallistumista
 • Pälkäneelle on muodostunut ”Yhdistystoiminnan peruskurssi” -toimintamalli, joka houkuttelee vapaaehtoistoimintaan uusia osallistujia ja erityisesti nuoria 
 • Vapaaehtoistoimijoiden määrä on kasvanut ja joukossa on mukana myös nuoria
 • Pälkäneen kylät ovat entistä paremmin verkostoituneita ja osaavat hyödyntää vetovoimatekijöitään omassa markkinoinnissaan
 • Kuudella kylällä on Älykäs kylä -strategia, jota toteutetaan
 • Kylien ja Pälkäneen brändi on hyvä ja Pälkäneen kunnan hullunakyliin.fi -sivustoa ja some-kanavia seurataan aktiivisesti
 • Uudet asukkaat saavat hyvän perehdytyksen omaan kyläänsä sekä pälkäneläisyyteen ja tuntevat olonsa tervetulleiksi kyläkummitoiminnan ansiosta
 • Hankkeessa on selvitetty mahdollisuuksia kylien asumiskokeiluun
 • Pälkäneen tunnettuus ja vetovoimaisuus ovat lisääntyneet
Kuva Henning Westerkamp Pixabay

Tietoja hankkeesta

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Luopioisten Yrittäjät ry. Toteutuksen taustalla on kuitenkin laaja verkosto eri yhdistyksiä ja toimijoita: Pälkäneen kunta, Pälkäneen Yrittäjät ry, paikalliset kyläyhdistykset sekä muut alueen yhdistykset.

Kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat pälkäneläiset yhdistykset, kylät, asukkaat ja kausiasukkaat. Toteutusalueena on Pälkäne.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2023 – 31.12.2025. Yhteinen Pälkäne 2 -hanke jatkaa ja syventää vuosina 2021-2023 toteutetun Yhteinen Pälkäne -hankkeen hyviä tuloksia saavuttanutta työtä.