Vapaaehtoistyön kehittäminen kiinnosti

Vapaaehtoisesti Pälkäneellä tapahtuma

Kymmenkunta Pälkäneen seudun vapaaehtoistyön kehittämisestä kiinnostunutta keskustelijaa kokoontui lämmintunnelmaiseen "Vapaaehtoisesti Pälkäneellä?" -keskustelutilaisuuteen maanantaina 15.4.2024 Onkkaalan VPK:lle.

Tapahtuma alkoi mukavasti kahvin ja maukkaiden purtavien merkeissä, jonka jälkeen ryhdyttiin keskustelemaan ensin pareissa, sitten pienissä ryhmissä ja illan kohokohtana kaikki yhdessä.

Tutustuminen hoidettiin pariporinalla, jossa osallistujat miettivät, mikä heidät oikeastaan toi tähän illan tapahtumaan ja mitkä adjektiivit kuvaavat heitä vapaaehtoistoimijoina. Tämän jälkeen siirryttiin pieniin ryhmäkeskusteluihin, joissa pohdittiin hyvän keskustelun luonnetta – mitkä tekijät edistävät hyvää keskustelua ja mitkä estävät sitä. 

Keskusteluista saadut oivallukset purettiin yhdessä, ja ennen taukoa Yhteinen Pälkäne -hankkeen Hanna Alanen ja vieraamme Heidi Ristolainen Opintokeskus Siviksestä kertoivat vielä lyhyesti hankkeista (Siviksessä on menossa mielenkiintoinen DIAL-hanke, eli Dialogue in Adult Learning) ja dialogisesta keskustelusta. Iltaa mukana vetämässä oli myös hanketiimin Lumia.

Kahvitauon jälkeen syvennyttiin illan pääaiheeseen, vapaaehtoistoimintaan Pälkäneellä. Osallistujat keskustelivat vilkkaasti siitä, mikä heitä motivoi mukaan vapaaehtoistyöhön, onko vapaaehtoistoiminta Pälkäneellä elinvoimaista ja miten uusia ihmisiä saataisiin mukaan. Pohdittiin myös vapaaehtoistoiminnan palkitsevia ja kuormittavia puolia sekä tekijöitä, jotka houkuttelevat tai estävät osallistumisen erilaiseen vapaaehtoistoimintaan.

Ilta päättyi yhteenvetoon ja palautteeseen, jossa jokaisella oli mahdollisuus jakaa tärkein oivalluksensa ja päällimmäiset ajatuksensa keskustelusta. Loppupiirissä vahvistettiin, että henki tapahtumassa oli hyvä ja keskustelu oli koettu merkitykselliseksi. Kaikki palautetta antaneet ilmaisivat halukkuutensa osallistua vastaavaan tapahtumaan uudelleen. 

Yhteenvetona voitaneen sanoa, että Pälkäneen vapaaehtoiset ovat valmiita tukemaan toisiaan ja kehittämään paikallista vapaaehtoistyötä, mikä on hyvä merkki yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden tulevaisuudelle. Illan antia tullaan hyödyntämään, kun hankkeessa lähdetään kehittämään Pälkäneelle vapaaehtoistyön toimintamallia, joka auttaa ihmisiä tulemaan mukaan itseään kiinnostavaan toimintaan mahdollisimman helpolla ja mielekkäällä tavalla.